Logo prosjekt

I de siste timene vi har hatt med Liss-Heidi, har vi arbeidet med logo. Vi fikk alle en oppgave som gikk ut på å lage en logo til “Trollbarna barnehage”. Vi skulle først lage 10 ideskisser som vi deretter skulle velge 3 av som vi skulle videreutvikle.  Til slutt skulle vi velge den ideen vi…

Komposisjon – oppgave

I uka før høstferien lærte vi om de forskjellige komposisjonsprinsippene og virkemiddlene vi kan bruke for å skape et bedre bilde. I oppgaven vi fikk, skulle vi legge vekt på et av komposisjonsprinsippene, men også ta i bruk virkemidlene. Enhet og bevegelse er de to komposisjonsprinsippene jeg valgte å legge vekt på.