VIF-Avisa – Resultat

Vi har de siste ukene nå jobbet med årets avis for Vikersund IF, noe som jeg synes har vært et morsomt og samtidig et lærerikt prosjekt. Jeg føler at jeg har lært mye mer fra InDesign i løpet av dette prosjektet.

RADIOPROSJEKT

Nå er vi godt i gang med radioprosjekt i medieproduksjon. Vi skal alle, indiviuelt lage våres eget radioprogram som skal vare i eksakt 10 miunutter. Vi har selv fått velge tema, men vi må blant annet ha med live og opptak intervju, reklame på 30sekunder og musikk på  ca. 1,5 minutter. Vi har alle fått levert…

Stumfilm prosjekt

Helt siden skolestart har vi arbeidet med stumfilm, som skulle være vår første videoproduksjon. I løpet av de månedene har vi lært om det grunnleggende i videoproduksjon. Vi har blant annet lært om de forskjellige rollene, som produsent, klipper osv. Vi har lært om de forskjellige planene som storyboard, kjøreplan osv. Vi har lært om…