RADIOPROSJEKT

Nå er vi godt i gang med radioprosjekt i medieproduksjon. Vi skal alle, indiviuelt lage våres eget radioprogram som skal vare i eksakt 10 miunutter. Vi har selv fått velge tema, men vi må blant annet ha med live og opptak intervju, reklame på 30sekunder og musikk på  ca. 1,5 minutter. Vi har alle fått levert…